Wegens de aanhoudende impasse voor feestzalen zijn we op een punt gekomen dat we genoodzaakt zijn om de boeken neer te leggen van de uitbating van Gravenhof BV.

We betreuren ten zeerste de huidige gang van zaken, en klagen het complete gebrek aan perspectief vanuit de overheid aan, die geen oor heeft naar de noodkreet vanuit onze sector.
De hoge vaste kosten en huurgelden die gepaard gaan met de uitbating van een kasteel dwingen ons na meer dan 6 maanden complete en gedwongen in-activiteit tot deze betreurenswaardige beslissing.

Het is hartverscheurend om na meer dan 30 jaar hard werk ons levenswerk hierdoor te zien verloren gaan.
We vragen begrip aan onze medewerkers, klanten en leveranciers voor deze ongeziene situatie waarin we ons bevinden.

Deze hele situatie heeft in principe niets te maken met het feit dat Kasteel Gravenhof recent ook als gebouw te koop staat.
Gravenhof BV als uitbater is geen eigenaar van het gebouw en staat hier dus volledig los van.

Momenteel ligt het lot van de uitbating van Gravenhof BV niet meer in ons handen en zal de aangestelde curator de nodige opvolging doen om uw vragen verder te behartigen.

Met spijt in het hart,
directie Gravenhof BV.